Inwentaryzacja reklam w związku z tzw. uchwałą krajobrazową

Inwentaryzacja reklam w związku z tzw. uchwałą krajobrazową

——

Miejsce: Wisła.

——

W listopadzie 2020 roku Rada Miasta Wisła uchwaliła tzw. uchwałę krajobrazową, według której zakazuje się rozmieszczania wszelkich reklam na terenie miejscowości, w okolicy zabytków i w pobliżu sławnych obiektów o walorach architektonicznych. Ustawa określa także maksymalne wymiary banerów oraz materiały, z jakich powinny być wykonywane plansze reklamowe. Wyjątkiem od reguły mają być szyldy, reklamy okolicznościowe, transmisyjne lub sponsorskie.

Deweloperzy są zobowiązani do pozbycia się szkodliwych reklam z panoramy miejskiej. Pierwszy termin na dostosowanie się do nowych wytycznych upływa już 12 czerwca 2022 roku. Po tym czasie przedstawiciele władz miasta Wisła przeprowadzą pierwszą kontrolę połączoną z inwentaryzacją. W razie odkrycia nieprawidłowości będą pociągać do odpowiedzialności, a także nakładać kary finansowe na niesubordynowanych przedsiębiorców. Kolejny obchód ma się odbyć dopiero 12 grudnia 2024 roku.

Do 12 grudnia 2025 roku planuje się pozostawienie w mieście jedynie tablic kierunkowych dla pieszych i rowerzystów.

Napisz komentarz

Polityka Prywatności
Klikając przycisk Zgadzam się, potwierdzasz i akceptujesz, że ta witryna może automatycznie odczytywać i przechowywać niektóre dane osobowe o Tobie, takie jak adres IP, nazwa i wersja przeglądarki i systemu operacyjnego oraz pliki cookie. Jeśli i kiedy wypełnisz jakiekolwiek formularze internetowe na tej stronie, możesz zostać poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu i innych danych osobowych - w zależności od tematu tych formularzy. Pamiętaj, że to od Ciebie zależy, czy udostępnisz nam te informacje, czy nie.